Pracownie

Pracownia tomografii komputerowej Philips w Toruniu

Pracownia rezonansu magnetycznego GE w Toruniu

Pracownia rezonansu magnetycznego Philips w Toruniu

Pracownia rezonansu magnetycznego Philips w Inowrocławiu