Strefa Pacjenta

ABC Pacjenta

Zgłaszając się na badanie rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej należy zabrać ze sobą wyniki wcześniejszych badań obrazowych (zdjęcia rtg, USG, TK i MR oraz opisy badań) oraz dokumentację z przebiegu leczenia (karty informacyjne, wypisowe, wyniki badań).

Przygotowanie do badania TK – Badanie wykonywane jest z reguły na czczo. Jeśli badanie wykonywane jest w godzinach popołudniowych można zjeść śniadanie. Nie należy powstrzymywać się od picia płynów. Można pić wodę niegazowaną. W dniu badania należy zażyć stale przyjmowane leki.

Przygotowanie do badania MR – Badanie nie powoduje żadnych reakcji biologicznych u pacjenta, nie wchodzi w interakcje ani nie zaburza przebiegu prowadzonego leczenia farmakologicznego.

Pacjent może przyjmować wszystkie leki zgodnie z wymogami prowadzonej terapii. W niektórych przypadkach wskazane jest podanie pacjentowi dożylnie w czasie badania środka kontrastowego. Środki stosowane w badaniach rezonansu magnetycznego oparte są na pierwiastkach ziem rzadkich, mających właściwości paramagnetyczne. Nie zawierają związków jodu, stosowanych w radiologicznych środkach kontrastowych i w czasie ich stosowania nie stwierdza się skutków ubocznych, w tym silnych reakcji alergicznych. W związku z tym nie jest bezwzględnym wymogiem, by pacjent zgłosił się na badanie MR na czczo. Przez całe badanie pacjent jest pod nadzorem operatorów, utrzymuje z nimi kontakt za pomocą interkomu oraz ma możliwość przywołania obsługi za pomocą specjalnego przycisku. Pracy systemu rezonansu magnetycznego, a w szczególności tzw. układu gradientów towarzyszy zwiększone natężenie hałasu.

Obowiązek informacyjny – Prawo atomowe

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko. Data publikacji: 01.09.2020

Badanie metodą rezonansu magnetycznego

Jest to badanie wykorzystujące silne pole magnetyczne i fale radiowe do uzyskania obrazów ciała ludzkiego. Pole magnetyczne jest uzyskiwane w różnych typach magnesów: stałych, oporowych i nadprzewodzących. Magnesy te różnią się konstrukcją i natężeniem wytwarzanego pola, ale wszystkie wykonują badania MR. W praktyce klinicznej stosowane są aparaty o natężeniu pola magnetycznego wynoszącym od 0,1 do 3,0 Tesli. Obok diagnostycznych możliwości systemu MR ważnym zagadnieniem jest komfort pacjent w czasie badania oraz dostęp do pacjenta, warunkujący wykonywanie procedur inwazyjnych. Pod względem konstrukcji budowy wyróżnia się dwa rodzaje aparatów MR; systemy otwarte, w których możliwy jest dostęp do pacjenta z trzech stron w czasie badania oraz systemy zamknięte, w których pacjent umieszczany jest w tunelu w obudowie magnesu.

Magnes wytwarza stałe pole magnetyczne. Oprócz magnesu system rezonansu magnetycznego tworzą cewki gradientowe, służące do przestrzennego zróżnicowania pola magnetycznego w podstawowych trzech płaszczyznach, koniecznego do uzyskania obrazów warstwowych. Do wytworzenia sygnału rejestrowanego przez system wykorzystywane są cewki, będące nadajnikami i odbiornikami fal elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej (RF). Aby uzyskać dobry odbiór sygnału z ciała ludzkiego system MR musi być odizolowany od wszelkich zewnętrznych fal elektromagnetycznych. W tym celu aparat MR musi być umieszczony w specjalnym pomieszczeniu w tzw. klatce Faradaya. Odbierany sygnał z ciała jest wzmacniany  a następnie przekształcany i rekonstruowany w obraz przez system komputerowy.  Metoda badania rezonansem magnetycznym jest bezpieczna dla pacjenta, nie wykorzystuje się w niej promieniowania rentgenowskiego.

Badanie metodą tomografii komputerowej

Badanie przy użyciu spiralnego tomografu komputerowego polega na umieszczeniu pacjenta w aparacie, wewnątrz którego ruchem okrężnym porusza się lampa rentgenowska wykonując obrót w zakresie 360st. – wykonuje się tzw. skan spiralny, polegający na tym, iż lampa wiruje ruchem ciągłym i jednocześnie stół z pacjentem ruchem ciągłym wjeżdża do aparatu. Dzięki takiej metodzie uzyskuje się dane objętościowe (w 3 płaszczyznach). Dzięki technologii slip – ring i helikalnemu (spiralnemu) ruchowi lampy, dane z detektorów są pobierane w sposób ciągły, co w połączeniu z szybkością skutecznie eliminuje artefakty związane z oddychaniem.

Ponieważ obecnie badanie klatki piersiowej oraz brzucha może by wykonane na zatrzymanym oddechu, zmiany patologiczne uprzednio nie uwidaczniane są teraz diagnozowane prawie ze stuprocentową pewnością. Ma to życiowe znaczenie we wczesnym wykrywaniu nawet drobnych zmian nowotworowych szczególnie w płucach, wątrobie, trzustce i nerkach. Badanie naczyniowe w technice tomografii spiralnej (angio TK) umożliwia bezpieczną, nieinwazyjną diagnostykę tętniaków, zwężeń, zakrzepów czy malformacji naczyniowych.

Trójwymiarowe, wielopłaszczyznowe obrazy naczyń są bardzo pomocne podczas planowania zabiegów operacyjnych, a lepsze zakontraktowanie ma ogromne znaczenie dla prawidłowej oceny stopnia zaawansowania nowotworu i możliwości resekcji zmiany. Najnowsze interaktywne oprogramowanie zapewnia szybkość i komfort badania oraz minimalizację dawek zgodnie z zasadą ALARP, gwarantując wysoką pewność diagnostyczną i bezpieczeństwo pacjenta. Oprogramowanie w systemie diacom umożliwia przestrzenne obrazowanie organów wewnętrznych pacjenta, co ma kluczowe znaczenie dla postawienia właściwej diagnozy w przypadkach chorób nowotworowych i innych.

Karta praw pacjenta